Welke factoren beïnvloeden de economische waarde van een profvoetballer?

Frank van der Noll

Tijdens de transferperiode voorafgaand aan het nieuwe seizoen wisselen tal van profvoetballers van club. De recente transfer van de Braziliaanse voetballer Neymar van Barcelona naar Paris Saint-Germain kostte de club uit Parijs € 180 miljoen. Dit roept de vraag op of deze speler in economische zin daadwerkelijk deze waarde vertegenwoordigt. Afgezien van bijzondere omstandigheden gaat dit artikel in op een aantal aspecten die de waardering van een voetballer beïnvloedt.

Leeftijd

Een jonge en zich ontwikkelende speler heeft een langere professionele horizon en daarmee voor een club toekomstige transferwaarde. Gedurende de contractperiode kan sportieve ontwikkeling en het opbouwen van economische waarde van een speler samengaan door het genereren van opbrengsten uit merchandising en sponsoring. Daarbij is het imago van jonge spelers veelal positiever en interessanter voor sportmarketing doeleinden die mede de waarde van de speler opstuwen.

Looptijd van het contract

Als een speler langdurig vastligt is zijn afkoopsom hoger voor geïnteresseerde clubs. Dit hangt samen met de investeringen die een club heeft gemaakt bij het aantrekken en sportief en commercieel ontwikkelen van een speler. Hierbij kan gedacht worden aan de initiële transfersom, betalingen aan spelersmakelaars en gepleegde marketinginspanningen voor merchandising en sponsoring die gecompenseerd dienen te worden. Als een speler langdurig vastligt zijn de investeringen in speler dus langduriger en hoger en de daarmee samenhangende economische belangen ook groter.
Geïnteresseerde clubs zullen daarom bij langer vastliggende spelers een hogere investering in de vorm van een afkoopsom moeten plegen om een speler over te kunnen nemen. Dit maakt dat de economische waarde van deze speler deze afkoopsom weer moet kunnen rechtvaardigen dus dat leidt in de regel weer tot opnieuw langere contracten met daarin opgenomen afkoopsommen.

Timing van transfers

Het moment van een transfer is eveneens bepalend voor de economische waarde van een speler. De prijzen van gewilde spelers liggen kort voor de transferdeadline in de regel hoger omdat bij een eventuele transfer de speler niet gemakkelijk kan worden vervangen. Het sportieve aspect wordt dan maatgevend voor zowel de prijs als de waarde van een speler omdat een misgelopen Champions League deelname een club minimaal de startpremie van € 12 miljoen kost. Door een succesvolle deelname aan de Champions League kan de kwalitatieve inbreng van een speler per punt € 500.000 opleveren, per gewonnen wedstrijd € 1,5 miljoen. Een topspeler die goed in vorm is en het verschil kan maken bij een club die deel gaat nemen aan de Champions League kan dus snel worden omgezet in rendement als hij kort voor het sluiten van de transferperiode wordt overgenomen. Zijn economische waarde is op dat moment dus zeer hoog.

Aantrekkelijkheid van de competitie

Spelers die uitkomen in competities waar hoge inkomsten uit Tv-rechten worden gerealiseerd, zijn meer waard dan spelers uit kleinere competities. Tv-rechten en de daaraan gekoppelde verdeling van reclame-inkomsten hangen sterk samen met het spelen van Europees voetbal en de aantrekkelijkheid van de competitie. Het podium waarop een speler actief is, ondersteunt de economische waarde van een speler waardoor zijn club weer de middelen kan genereren om op niveau te blijven deelnemen. Hierdoor ontstaat voor zowel speler als clubs een wederzijdse afhankelijkheid door deelname in aantrekkelijke competities waarop sponsoring en merchandising zijn afgestemd. Spelers vormen hierin de primaire value drivers want zij maken deze deelname sportief en dus financieel mogelijk. Het nadeel hiervan is dat sommige competities een soort kartel zijn gaan vormen dat niet meer doorbroken kan worden. Spelers van naam en faam zullen daar blijvend willen spelen vanwege de aantrekkelijke combinatie van financiële en sportieve mogelijkheden. Initiatieven als financial fair play van de UEFA kunnen dit slechts beperkt compenseren.

Samenvattend kan gesteld worden dat een club die de economische waarde van een speler optimaal wil ontwikkelen minimaal deel moet nemen aan Europees voetbal en de sportieve begeleiding en coaching moet zien te koppelen aan een doordacht sponsor- en marketingbeleid dat gebaseerd is op de prestaties en capaciteiten van haar topspelers. De vraag blijft of Neymar € 180 miljoen aan economische waarde voor Paris Saint-Germain vertegenwoordigt maar onmogelijk is dit zeker niet. De interesse in voetbal voor allerlei marktpartijen is daarvoor zeker aanwezig maar de lijst met miskopen is echter net zo lang.
Wie het weet mag het zeggen!

Start typing and press Enter to search

img_oktober