Waarderen is niet eenvoudig!

Frank van der Noll

Als je via Google de zoekterm bedrijfswaardering of het waarderen van een onderneming bij overname intoetst, kom je tal van websites tegen die garanderen dat je binnen vijf minuten een waarde kunt vaststellen. Als waarderingsspecialist word ik daarover vaak gebeld want ook wij hebben een website die door potentiële cliënten bezocht wordt. De vraagstelling is daarbij vaak gebaseerd op het kostenaspect van een dergelijk traject maar ook de werkwijze bij een bedrijfswaardering.

Waarderen zonder fundament

Nadere beoordeling van websites van overnameadviseurs en waarderingsbureaus levert een rijke scharkering aan opvattingen en werkwijzen op. Eén website vermeldt dat de waardering in principe gebaseerd zal worden op een aantal malen de EBITDA en een sectorindeling (er wordt gesproken van een raming of benadering van de waarde). Andere sites stellen dat een globale berekening meestal volstaat en dat een uitgebreidere waardering op basis van discounted cashflows weliswaar mogelijk is maar veelal niet noodzakelijk. Ik vraag me af of we hiermee op de goede weg zijn want kennelijk is tal van deskundigen van opvatting dat een waardering van een onderneming een schatting is die gebaseerd is op eenvoudige rekenkundige formules zonder enig fundament.

Uit gesprekken die ik met potentiële geïnteresseerden over dit onderwerp voer, concludeer ik dat mensen een waardering vaak wel belangrijk vinden maar eigenlijk niet willen investeren in een degelijk onderzoek. Vooral bij ondernemers in echtscheiding of aandeelhoudersconflicten in een kleinere MKB-setting komt dit vaak voor. Men heeft ook vaak al een prijs in het hoofd waardoor de waardering meer als bevestiging van reeds ingenomen standpunten wordt gezien. Ook hier vraag ik me vaak af of dit wel gewenst is en of er geen zaken over het hoofd worden gezien. Een doelredenering ligt dan op de loer.

De kern van dit betoog is eigenlijk vrij eenvoudig; een onderneming is uniek en de omstandigheden waarin deze verkeert zijn dat ook. Ook al zijn er sectortrends die randvoorwaardelijk zijn voor het risicoprofiel van het waarderingsobject, een specifiek oordeel op basis hiervan is zeer risicovol. De rekenmodellen die via internet aangeboden worden geven de aanbieders een beeld van wat de klant denkt en op die basis kunnen ze een welgevallige uitkomst of gevoelswaarde berekenen welke in commerciële zin zullen aanspreken. Op deze wijze zal nimmer een goed product worden bereikt en kun je jezelf afvragen wat de echte reden is van de adviseur om dit zo aan te bieden.

Een waardering is zoveel meer

Als lid van het NIRV en vertegenwoordiger van de PR-commissie denk ik dat een goede beroepsbeoefening in het belang van alle waarderingscases is. Daarbij moet gesteld worden dat waarderen nimmer eenvoudig is; er zijn altijd omstandigheden die nader overleg of onderzoek verlangen. Als cliënten niet in een degelijk product willen investeren en hun gevoel willen volgen, dan dat is prima maar de ervaring leert dat het gevoel van waarde vrijwel nooit overeenstemt met alle denkbare omstandigheden en feiten ten aanzien van het waarderingsobject.
Dus bezint eer ge begint en bedenk dat waardering niet eenvoudig is!
Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Start typing and press Enter to search