Waarderingsissues bij aandeelhoudersovereenkomsten

Register valuators zijn opgeleid om te adviseren bij vraagstukken omtrent de economische waarde van een onderneming of een project. Dit beperkt zich niet uitsluitend tot transacties maar ook bij [...]

Waarderen is niet eenvoudig!

Als je via Google de zoekterm bedrijfswaardering of het waarderen van een onderneming bij overname intoetst, kom je tal van websites tegen die garanderen dat je binnen vijf minuten een waarde [...]

Waarderen bij geschillen tussen aandeelhouders

Het waarderen van ondernemingen bij geschillen tussen aandeelhouders is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De economische crisis heeft in veel ondernemingen de kwaliteit van de interne [...]

Risico’s in een waardering, hoe doe je dat?

In waarderingsvraagstukken spelen op hoofdlijnen twee vragen een rol. De eerste vraag is hoe de kasstromen vanuit de resultaat en balansprognoses ontwikkelen naar de toekomst toe. De tweede vraag [...]

Welke factor maal de winst moet ik bij verkoop vragen?

Onlangs vroeg een cliënt mij in verband met de mogelijke verkoop van zijn onderneming welke factor maal de nettowinst hij zou moeten vragen als prijs. Deze factor wordt door [...]

Waarderen van minderheidsbelangen in het MKB

Minderheidsbelangen komen in het MKB regelmatig voor omdat het aandelenbezit vaak is verdeeld over meerdere directieleden die tegelijkertijd aandeelhouder zijn. In familieverband zien we dit [...]

Waardering van onderneming en perspectief

Het waarderen van ondernemen is een belangrijke, te nemen stap bij bedrijfsoverdrachten, echtscheidingen of de beslissing om een onderneming te verwerven. De waardering is gericht op het bepalen [...]

page 1 of 2