Skip to content

Subsidieafrekeningen/ projectverantwoordingen

Best mogelijke resultaat

De controle van subsidieverantwoordingen dient op basis van vooraf vastgestelde subsidievoorwaarden te worden uitgevoerd. De focus van de accountantscontrole ligt op de naleving van deze voorwaarden. Het best mogelijke resultaat voor de cliënt is in deze situatie het bewerkstelligen van een correcte weergave van de afrekening die daarnaast ook de prestaties van de instelling helder weergeeft. Om dit te bereiken heeft u behoefte aan een accountant die bedreven is in het controleren van subsidieverantwoordingen en kennis heeft van de geldende regelgeving. Berghout+MAS is als specialistische accountantsorganisatie voor de sectoren kunst, cultuur en media ervaren met deze controles en heeft hiervoor een eigen aanpak ontwikkeld.

Berghout+MAS verricht al vele jaren controles van subsidieafrekeningen en is bekend met de subsidieregels van onder meer het Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB Fonds, Fonds21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Commissariaat voor de Media en SENA. Dit resulteert voor u in een goede afronding van uw verantwoordingsproces.