Skip to content

Litigation support

Begeleiding bij procesvoering

Berghout+MAS heeft ruime ervaring met procesvoering waarbij de economische waarde van een onderneming of een project in het geding is. Bijvoorbeeld bij een verschil van mening over de waarde van aandelen tussen aandeelhouders of bij de vaststelling van schade als gevolg van een tussentijdse beëindiging van een civiele overeenkomst. Het in die situaties reduceren van de geleden vermogensschade en het onderhandelen van een gunstige uitkoop of schadevergoeding vraagt om inzicht in de waarde van een onderneming of projectmatige samenwerking. Ook bij inbreuken op aandeelhouders- of managementovereenkomsten is een deugdelijke cijfermatige onderbouwing door een registervaluator onontbeerlijk.
In een dergelijke situatie is inzicht in de feitelijke vermogensschade van belang. Berghout+MAS verschaft u inzicht in vermogensschade waardoor de onderhandelingen en een eventueel gerechtelijke procedure met vertrouwen tegemoet gezien kan worden. Onze waarderingsspecialisten zijn bekend met deze materie en werken geregeld samen met advocatenkantoren om een voor onze cliënten zo gunstig mogelijke uitkomst van een geschil te bewerkstelligen.