Let op de gewijzigde Arbowet

Els Blom - van der Meer

Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. In de gewijzigde Arbowet staat dat werkgevers per 1 juli 2017 moeten beschikken over een zogenoemd basiscontract met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Hierdoor krijgen werkgevers met een aantal nieuwe verplichtingen te maken. Dat zijn onder meer:

  • Minimumeisen voor het basiscontract tussen de arbodienstverlener en werkgever.
  • De werkgever moet werknemers in staat stellen preventief en op eigen initiatief gebruik te maken van het advies van de bedrijfsarts.
  • De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht op de persoon en de positie van de preventiemedewerker.

Om ervoor te zorgen dat werkgevers serieus aan de slag gaan met de wijzigingen van de Arbowet, krijgen ze met ingang van 1 september 2017 direct een boete opgelegd als ze niet beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener. Dat geldt ook als in het basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij zijn verzuimbeleid. Deze boete wordt opgelegd door Inspectie SZW.

Door de gewijzigde Arbowet krijgen werknemers het recht de bedrijfsarts te bezoeken, ook als zij niet ziek zijn. Werknemers moeten geïnformeerd worden, dat de werkgever geen toestemming hoeft te geven voor dit bezoek aan de bedrijfsarts; dit is mogelijk zonder kennisgeving aan collega’s en werkgever.

Start typing and press Enter to search