Skip to content

Jaarrekeningcontrole

Betrouwbare cijfers

Jaarlijks dient u zich te verantwoorden, bijvoorbeeld aan aandeelhouders en andere stakeholders. Daarom wilt u blind kunnen vertrouwen op uw cijfers maar de wijze waarop deze worden opgesteld is onderhevig aan steeds veranderende regelgeving. Als uw cijfers betrouwbaar zijn, krijgt u goed inzicht in de mate waarin uw organisatie op koers ligt bij het realiseren van haar doelstellingen; de jaarrekeningcontrole van Berghout+MAS voorziet hierin op deskundige wijze.

U heeft behoefte aan een effectief controleproces waaruit bruikbare resultaten naar voren komen naast de af te geven controleverklaring. Jaarrekeningcontroles zijn in ontwikkeling van een vaststaand wettelijk product naar een dienst die cliënten zekerheid biedt over hun interne beheersingsomgeving, rapportagestructuur en de kwaliteit van verantwoordingen aan banken, Belastingdienst of subsidieverstrekkers. U zoekt dus een accountant die u hierin op professionele wijze kan bijstaan en raad weet met de voor uw organisatie relevante regelgeving.

De toegevoegde waarde van de jaarrekeningcontrole

Accountantscontrole van uw jaarrekening is een bruikbaar middel om zekerheid te krijgen over uw interne organisatie en rapportagestructuur en geeft richting aan het optimaliseren hiervan. Onze accountants weten hierin een juiste balans te vinden en maken de jaarrekeningcontrole tot een positief proces met een zinvolle output.