Skip to content

Human resources

Praktisch en deskundig advies voor uw HR-vraagstukken

Hoe richten wij onze HR-processen zodanig in dat we voldoen aan de geldende wetgeving en er voordeel bij hebben in onze bedrijfsvoering? Menige organisatie vraagt zich dit wel eens af. HR is een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering, zeker in tijden waarin het minder gemakkelijk is om kwalitatief goed personeel te vinden. HR management is een vak apart en vraagt om een systematische aanpak waarbij de cultuur van uw organisatie, de uitgangspunten van het organisatiebeleid en de beschikbare financiële ruimte worden betrokken.

Zaken als zorgverlof, pensioen, vervroegde uittreding en het sluiten van een correcte en passende arbeidsovereenkomst zijn voor organisaties steeds lastiger en vragen voortdurend om goed advies en bijstand van HR-specialisten. Berghout+MAS is ervaren in het begeleiden van HR-vraagstukken voor organisaties van uiteenlopende aard. Wij bespreken graag uw vraagstelling om te bepalen hoe deze kunnen worden gerealiseerd in uw HR-proces.