Waarderingsissues bij aandeelhoudersovereenkomsten

Register valuators zijn opgeleid om te adviseren bij vraagstukken omtrent de economische waarde van een onderneming of een project. Dit beperkt zich niet uitsluitend tot transacties maar ook bij [...]

Waarderen is niet eenvoudig!

Als je via Google de zoekterm bedrijfswaardering of het waarderen van een onderneming bij overname intoetst, kom je tal van websites tegen die garanderen dat je binnen vijf minuten een waarde [...]

Pensioen in eigen beheer: laatste stand van zaken

Het pensioen in eigen beheer (PEB) is jarenlang populair geweest bij directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s), omdat fiscaal gespaard kon worden voor pensioen en de middelen in de onderneming [...]

Waarderen bij geschillen tussen aandeelhouders

Het waarderen van ondernemingen bij geschillen tussen aandeelhouders is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De economische crisis heeft in veel ondernemingen de kwaliteit van de interne [...]

DBA II

Als uw organisatie met een opdrachtnemer, zoals een freelancer of zelfstandige zonder personeel (zzp’er) werkt, kan er onduidelijkheid zijn over de vraag of uw organisatie loonheffingen moet [...]

Actualiteiten jaarrekeningrecht

Vermogensvorming onder RJ richtlijn 640 Organisaties Zonder Winststreven

Algemeen In de sector kunst en cultuur is als gevolg van bezuinigingen de omvang van subsidiëring afgenomen vanuit gemeentes, het Rijk en fondsen. Dit gesteld tegen de achtergrond van een [...]

page 1 of 3