Bedrijfseconomische advisering, financial planning, business valuation en fiscale begeleiding. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de adviesdiensten die wij voor u kunnen verzorgen. Adviseren is vragen stellen en interactief met elkaar werken zodat uw probleemstelling helder wordt en een oplossing zichtbaar wordt. Onze betrokkenheid garandeert u een optimale uitkomst voor elke adviesvraag.

Fiscaliteit

Veelzijdige advisering over uw fiscale mogelijkheden

Fiscaliteit is een onderwerp dat voor elke onderneming of particulier van belang. Heeft u een geschil met de fiscus of wilt u de mogelijkheden onderzoeken om tot belastingbesparing te komen? In dat geval kan Berghout+MAS u ondersteunen bij uw communicatie met de fiscus en u van dienst zijn bij het zoeken naar oplossingen.
De fiscale advisering van Berghout+MAS is deskundig en toegesneden op uw wensen en de fiscale mogelijkheden. Berghout+MAS is deelnemer aan het Horizontaal Toezicht convenant waardoor fiscale kwesties op transparante wijze met de Belastingdienst kunnen worden afgestemd. Uw belang staat hierbij voorop en onze relatie met de Belastingdienst kan van waarde zijn bij het bereiken van het gewenste fiscale resultaat. Belasting betalen kunnen we niet voorkomen maar wel zorg dragen voor een aanvaardbare fiscale positie voor uw organisatie.

Litigation support

Begeleiding bij procesvoering

Berghout+MAS heeft ruime ervaring met procesvoering waarbij de economische waarde van een onderneming of een project in het geding is. Bijvoorbeeld bij een verschil van mening over de waarde van aandelen tussen aandeelhouders of bij de vaststelling van schade als gevolg van een tussentijdse beëindiging van een civiele overeenkomst. Het in die situaties reduceren van de geleden vermogensschade en het onderhandelen van een gunstige uitkoop of schadevergoeding vraagt om inzicht in de waarde van een onderneming of projectmatige samenwerking. Ook bij inbreuken op aandeelhouders- of managementovereenkomsten is een deugdelijke cijfermatige onderbouwing door een registervaluator onontbeerlijk.
In een dergelijke situatie is inzicht in de feitelijke vermogensschade van belang. Berghout+MAS verschaft u inzicht in vermogensschade waardoor de onderhandelingen en een eventueel gerechtelijke procedure met vertrouwen tegemoet gezien kan worden. Onze waarderingsspecialisten zijn bekend met deze materie en werken geregeld samen met advocatenkantoren om een voor onze cliënten zo gunstig mogelijke uitkomst van een geschil te bewerkstelligen.

Financial planning

Een degelijk financieel plan voor persoonlijke financiële wensen

Vroeger lag de financiële toekomst van ondernemers min of meer vast. Een eigen huis, pensioen of spaargelden garandeerden een bepaald inkomen op pensioenleeftijd. Persoonlijke financiële wensen zijn tegenwoordig sterk gewijzigd door het opnemen van een sabbatical, het kopen van een tweede huis in het buitenland of eerder stoppen met werken. Deze gewijzigde situatie heeft financiële consequenties welke mede beïnvloed worden door veranderingen in pensioensystemen, eigen woningfinancieringen en fluctuaties in de waarde van belegd vermogen. Dit maakt dat een degelijke financial planning tegenwoordig zeer actueel is.
Op basis van uw wensen en financiële uitgangssituatie kan Berghout+MAS een compleet beeld geven van uw financiële toekomst. Financial planning geeft u inzicht in uw wensen en plannen voor de toekomst en daartoe te nemen financiële maatregelen. Dat geeft rust.

Transactiebegeleiding

Deskundige bijstand met persoonlijk contact

De komende jaren zullen veel ondernemingen worden overgedragen aan familie, medewerkers of andere partijen. Dat hierbij naast zakelijke aspecten veel emotie komt kijken maakt het des te noodzakelijker om een deskundige transactiespecialist te kiezen. Maar als u juist uw onderneming wilt uitbreiden en aan een overname of een fusie denkt, is deze begeleiding eveneens gewenst. De financiële, fiscale en organisatorische aspecten verlangen deskundige bijstand waarbij persoonlijk contact met uw adviseur garandeert dat uw wensen worden behartigd.
Berghout+MAS adviseert en begeleidt al jaren ondernemers bij bedrijfsoverdrachten en verzorgt hierbij de complete advisering tot aan de notariële overdracht of verwerving. Hierbij kan gedacht worden aan het verkoopklaar maken van een onderneming, het uitvoeren van een bedrijfswaardering tot het zoeken naar geschikte overnamekandidaten en de notariële en fiscale afwikkeling.

Vragen over advisering?

Contact ons

Telefoon: +31(0)10 2861950
Email: ge@berghoutmas.nl
frank@berghoutmas.nl

Komt u liever langs?

Berghout+MAS
1e Barendrechtseweg 76
2992 XC Barendrecht

Vertrouw ook op uw cijfers

Tijdens een vrijblijvende afspraak kunnen wij u vertellen hoe we met u willen meedenken
en u een goede indruk geven van onze professionaliteit op het gebied van
accountancy, finance, HR en fiscaliteit.

Start typing and press Enter to search