U wilt blind kunnen vertrouwen op uw cijfers. Alleen dan bent u in staat om uw risico’s te overzien en uw doelstellingen te realiseren. Dit vraagt niet alleen om een goede inrichting van uw financiële processen maar ook om professionele en moderne accountantscontrole waarmee u zekerheid toevoegt aan uw cijfers.

Jaarrekeningcontrole

Betrouwbare cijfers

Jaarlijks dient u zich te verantwoorden, bijvoorbeeld aan aandeelhouders en andere stakeholders. Daarom wilt u blind kunnen vertrouwen op uw cijfers maar de wijze waarop deze worden opgesteld is onderhevig aan steeds veranderende regelgeving. Als uw cijfers betrouwbaar zijn, krijgt u goed inzicht in de mate waarin uw organisatie op koers ligt bij het realiseren van haar doelstellingen; de jaarrekeningcontrole van Berghout+MAS voorziet hierin op deskundige wijze.
U heeft behoefte aan een effectief controleproces waaruit bruikbare resultaten naar voren komen naast de af te geven controleverklaring. Jaarrekeningcontroles zijn in ontwikkeling van een vaststaand wettelijk product naar een dienst die cliënten zekerheid biedt over hun interne beheersingsomgeving, rapportagestructuur en de kwaliteit van verantwoordingen aan banken, Belastingdienst of subsidieverstrekkers. U zoekt dus een accountant die u hierin op professionele wijze kan bijstaan en raad weet met de voor uw organisatie relevante regelgeving.

De toegevoegde waarde van de jaarrekeningcontrole

Accountantscontrole van uw jaarrekening is een bruikbaar middel om zekerheid te krijgen over uw interne organisatie en rapportagestructuur en geeft richting aan het optimaliseren hiervan. Onze accountants weten hierin een juiste balans te vinden en maken de jaarrekeningcontrole tot een positief proces met een zinvolle output.

Subsidieafrekeningen/ projectverantwoordingen

Best mogelijke resultaat

De controle van subsidieverantwoordingen dient op basis van vooraf vastgestelde subsidievoorwaarden te worden uitgevoerd. De focus van de accountantscontrole ligt op de naleving van deze voorwaarden. Het best mogelijke resultaat voor de cliënt is in deze situatie het bewerkstelligen van een correcte weergave van de afrekening die daarnaast ook de prestaties van de instelling helder weergeeft. Om dit te bereiken heeft u behoefte aan een accountant die bedreven is in het controleren van subsidieverantwoordingen en kennis heeft van de geldende regelgeving. Berghout+MAS is als specialistische accountantsorganisatie voor de sectoren kunst, cultuur en media ervaren met deze controles en heeft hiervoor een eigen aanpak ontwikkeld. Berghout+MAS verricht al vele jaren controles van subsidieafrekeningen en is bekend met de subsidieregels van onder meer het Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB Fonds, Fonds21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Commissariaat voor de Media en SENA. Dit resulteert voor u in een goede afronding van uw verantwoordingsproces.

Vragen over accountancy?

Contact ons

Telefoon: +31(0)10 2861950
Email: frank@berghoutmas.nl / edo@berghoutmas.nl

Komt u liever langs?

Berghout+MAS
1e Barendrechtseweg 76
2992 XC Barendrecht

Vertrouw ook op uw cijfers

Tijdens een vrijblijvende afspraak kunnen wij u vertellen hoe we met u willen meedenken
en u een goede indruk geven van onze professionaliteit op het gebied van
accountancy.

Start typing and press Enter to search