Let op de gewijzigde Arbowet

Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. In de gewijzigde Arbowet staat dat werkgevers per 1 juli 2017 moeten beschikken over een zogenoemd basiscontract met een arbodienstverlener [...]