Waarderingsissues bij aandeelhoudersovereenkomsten

Register valuators zijn opgeleid om te adviseren bij vraagstukken omtrent de economische waarde van een onderneming of een project. Dit beperkt zich niet uitsluitend tot transacties maar ook bij [...]